+30 211 0190 392

Ποιοι είμαστε

Η C.D.C. & Associates ιδρύθηκε το 2009, και αποτελεί μια εταιρεία παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών και συμβουλευτικής σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και οργανισμούς του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα.
Είμαστε πρωτοπόροι στην αγορά όσον αφορά τα επενδυτικά και αναπτυξιακά προγράμματα επιδοτήσεων, όπως επίσης και στην προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων προς επιχειρήσεις και βιομηχανίες κάθε κατηγορίας. Με την διασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και με σεβασμό προς τις ανάγκες του συνεργάτη, στελεχώνουμε μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες συμβουλευτικής επιχειρήσεων στην χώρα μας.
Η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση, μας βοηθά να μένουμε κατάλληλα ενημερωμένοι ώστε να παρέχουμε το υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών και συμβουλών.
Περισσότερα από 2500 έργα και υπηρεσίες.
Πάνω από 1800 υποβολές αιτήσεων σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα επιδοτήσεων.
Τουλάχιστον 90% επιτυχία στις υποβληθείσες αιτήσεις επιδοτούμενων προγραμμάτων, για την περίοδο από 1/1/2009 έως σήμερα.
Περισσότερες από 100 ενεργές εταιρείες και επιχειρήσεις εξυπηρετούνται από το τμήμα "Διαχείρισης Προγραμμάτων & Διαχείρισης Συστημάτων".
Εμπιστεύτηκαν την C.D.C. & Associates, πάνω από 100 εταιρίες, για την έναρξη υπηρεσιών όπως: ΚΟΙΝΣΕΠ, ΑΜΚΕ, Μ.Κ.Ο, Ι.Κ.Ε, Ε.Π.Ε, Α.Ε, ατομικές επιχειρήσεις και άλλα.
Παρέχουμε την δυνατότητα κάλυψης τουλάχιστον του 50% των υπηρεσιών που έχει ανάγκη η επιχείρησή σας.
envelopephone
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram