+30 211 0190 392

Υπηρεσίες Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Υπηρεσίες σε επιχειρήσεις & βιομηχανίες υγειονομικού ενδιαφέροντος

Η CDC & Associates διαθέτει την εμπειρία και παρέχει ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών, σε επιχειρήσεις και βιομηχανίες υγειονομικού ενδιαφέροντος. 
Επικοινωνία

Τι μπορούμε να προσφέρουμε στην επιχείρησή σας:


  • Προετοιμασία επιχειρήσεων για πιστοποίηση σήμανσης προϊόντων τους με βιολογικό σήμα (ΔΗΩ, Βιο Ηellas, Demeter, Naturland κ.α.)

  • Προετοιμασία εταιρειών τροφίμων για ένταξη των προϊόντων τους σε αλυσίδες λιανικού εμπορίου, όπως SUPER MARKETS. (Ετικέτες - Σήμανση - Επιθεωρήσεις)

  • Αδειοδοτήσεις μονάδων υγειονομικού ενδιαφέροντος (π.χ. Φάκελος ΗΑCCP, Διαγράμματα ροής, Menu - Κατάλογος )

  • Σχεδιασμός ετικετών τροφίμων και διατροφικής σήμανσης, σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία

  • Εκπαίδευση προσωπικού - Διεξαγωγή σεμινάριων υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων

  • Ανάπτυξη, εφαρμογή και υποστήριξη συστημάτων αυτοελέγχου, βάσει των αρχών του HACCP

  • Μελέτη, σχεδιασμός και υποστήριξη συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και υγιεινής, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 22000, IFS, BRC

  • Σύνδεση με πιστοποιημένα πρότυπα και συστήματα διαχείρισης όπως: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, GLOBAL GAP

  • Διεξαγωγή εργαστηριακών αναλύσεων, σε συνεργασία με διαπιστευμένα εργαστήρια (FOOD ALLERGENTS LAB, CADMION, ΑΝΔΡΕΟΥ κ.α.)

  • Σύνταξη μελετών και τεκμηρίωση για την πιστοποίηση προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.)

envelopephone
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram