+30 211 0190 392

Υπηρεσίες

Δείτε αναλυτικά όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει η C.D.C & Associates, και βρείτε αυτό που ταιριάζει σε εσάς ή/και την επιχείρησή σας. Οι έμπειροι σύμβουλοι της εταιρίας μας θα είναι κοντά σας, με μόνο στόχο την υγιή ανάπτυξη κάθε πελάτη, ιδιώτη και μη.

Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ - Αναπτυξιακός - LEADER - ΠΕΠ - ΟΑΕΔ κλπ.

Η CDC & Associates διαθέτει την εμπειρία σε όλες τις κατηγορίες των επιδοτούμενων επενδυτικών προγραμμάτων όπως προγράμματα ΕΣΠΑ, δράσεις του Αναπτυξιακού Νόμου, προγράμματα Leader, ΠΕΠ, προγράμματα ΟΑΕΔ και λοιπά
προγράμματα.
Επικοινωνία

Η εταιρεία CDC & Associates αναλαμβάνει για εσάς:


 • Αξιολόγηση Επενδύσεων
  H εκτίμηση της «αξίας» μιας επιχειρηματικής ιδέας είναι μια εξαιρετική σύνθετη διαδικασία που εμπεριέχει σημαντικό βαθμό αβεβαιότητας και ρίσκου. Η εταιρείας μας κατανοεί την πολυπλοκότητα του θέματος και το διαχειρίζεται με την απαιτούμενη τεχνογνωσία και επαγγελματισμό

 • Μελέτες Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας
  Είναι γνωστό ότι το ρίσκο είναι αναπόσπαστο στοιχείο του επιχειρείν. Υπάρχουν εργαλεία όμως που εφαρμόζουμε και θέτουν αυτό το ρίσκο σε μετρήσιμες βάσεις και τελικά επιτρέπουν καλύτερο και αποτελεσματικότερο έλεγχο της έκβασης του.

 • Επιχειρηματικά Σχέδια
  Για την επιχειρηματική επιτυχία υπάρχει ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο που χαράσσει τις κατευθυντήριες γραμμές Πρόκειται για το επιχειρηματικό σχέδιο (business plan), ένα άκρως σημαντικό σχέδιο, απαραίτητο για την παρακολούθηση της πορείας κάθε επιχείρησης, τη βελτίωση της απόδοσης και της κερδοφορίας- βιωσιμότητας της.

 • Συμβουλευτική Τραπεζική
  Μέσω της συμβουλευτικής τραπεζικής (δεν θα μπορούσε να λείπει από το portfolio μας) καλύπτουμε όλο το φάσμα των συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα χρηματοδότησης. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες τράπεζες και σας προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη σειρά χρηματοοικονομικών προϊόντων, προκειμένου να καλύψουμε τις ανάγκες της επιχείρησης σας.

Επενδυτικά  - Αναπτυξιακά - Χρηματοδοτικά Προγράμματα:

 • Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022 - Ελλάδα ισχυρή ανάπτυξη

  1. Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022-Γενικά*
  2. Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022-Αγροδιατροφή-Πρωτογενής Παραγωγή και
  3. Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων-Αλιεία & Μεταποίηση-Εφοδιαστική Αλυσίδα*
  4. Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022- Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων*

 • Εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς - ΕΣΠΑ 2021-2027

  Εγκρίθηκε από την ΕΕ το μεγαλύτερο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», ύψους 4,16 δισ. Ευρώ (24/6/2022)

 • LEADER

 • ΟΑΕΔ

 • Χρηματοδοτικά Εργαλεία - Πρόγραμμα μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων

Χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων & επενδυτικών σχεδίων μέσω του ταμείου
ανάκαμψης

Η CDC & Associates διαθέτει την εμπειρία σε όλες τις κατηγορίες των επιδοτούμενων επενδυτικών προγραμμάτων όπως αυτών του "Ταμείου Ανάκαμψης Και Ανθεκτικότητας".
Δράσεις & Προγράμματα

Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0


Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 εγκρίθηκε στις 13  Ιουλίου 2021 από το  Συμβούλιο Οικονομικών Δημοσιονομικών Θεμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ecofin). Το  «Ελλάδα 2.0» περιλαμβάνει 106 επενδύσεις και 68 μεταρρυθμίσεις, κατανεμημένες σε 4 πυλώνες και συγκεντρώνει 31,16 δισ. ευρώ εκ των οποίων ευρωπαϊκοί πόροι 30,5 δισ. Ευρώ  (18,43 δισ. ευρώ ενισχύσεις και 12,73 δισ. ευρώ δάνεια) για να κινητοποιήσει 60 δισ. ευρώ συνολικές επενδύσεις στη χώρα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», φιλοδοξεί να οδηγήσει τη χώρα -οικονομία, κοινωνία και θεσμούς- σε μια νέα εποχή. Να πυροδοτήσει μια θεμελιώδη αλλαγή οικονομικού υποδείγματος προς ένα πιο εξωστρεφές, ανταγωνιστικό και πράσινο παραγωγικό μοντέλο, με πιο αποτελεσματικό και ψηφιοποιημένο κράτος, λιγότερο γραφειοκρατικό, με δραστικά μειωμένη παραοικονομία, με φορολογικό σύστημα φιλικό προς την ανάπτυξη και με ένα ποιοτικό και αποτελεσματικό δίκτυο κοινωνικής προστασίας, προσβάσιμο σε όλους.
Πρόσφατα προγράμματα
Δείτε τα τελευταία νέα σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης

Υπηρεσίες σε επιχειρήσεις & βιομηχανίες υγειονομικού ενδιαφέροντος

Η CDC & Associates διαθέτει την εμπειρία και παρέχει ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών, σε επιχειρήσεις και βιομηχανίες υγειονομικού ενδιαφέροντος. 
Επικοινωνία

Τι μπορούμε να προσφέρουμε στην επιχείρησή σας:

 • Προετοιμασία επιχειρήσεων για πιστοποίηση σήμανσης προϊόντων τους με βιολογικό σήμα (ΔΗΩ, Βιο Ηellas, Demeter, Naturland κ.α.)

 • Προετοιμασία εταιρειών τροφίμων για ένταξη των προϊόντων τους σε αλυσίδες λιανικού εμπορίου, όπως SUPER MARKETS. (Ετικέτες - Σήμανση - Επιθεωρήσεις)

 • Αδειοδοτήσεις μονάδων υγειονομικού ενδιαφέροντος (π.χ. Φάκελος ΗΑCCP, Διαγράμματα ροής, Menu - Κατάλογος )

 • Σχεδιασμός ετικετών τροφίμων και διατροφικής σήμανσης, σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία

Σχεδιασμός και εγκατάσταση συστημάτων ISO - 
CE Certification

Παρακάτω θα βρείτε την πλήρη λίστα με τα συστήματα ISO-CE που εφαρμόζουμε.

Συστήματα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001

Το ISO 9001 είναι διεθνές πρότυπο για την Διαχείρισης της Ποιότητας. Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί μία επιχείρηση ή οργανισμός έτσι ώστε το τελικό προϊόν η / και υπηρεσία να κρίνονται ικανοποιητικά τόσο από τους πελάτες όσο και από τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη.

Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001

Το ISO 14001 είναι διεθνές πρότυπο το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης –ΣΠΔ (Environmental Management Systems – EMS). Μέσω μιας συστηματικής προσέγγισης ένας οργανισμός αναγνωρίζει τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων του στο περιβάλλον και θέτει σκοπούς, στόχους και προγράμματα για την παρακολούθηση και μείωση των επιπτώσεων αυτών.

Συστήματα ασφάλειας πληροφοριών ISO 27001 - GDPR

Το ISO 27001 είναι διεθνές πρότυπο για την Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών. Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών με σκοπό να διασφαλίσει ότι η επιχείρηση/οργανισμός έχει καθορίσει και εφαρμόσει επαρκείς και κατάλληλους ελέγχους που σχετίζονται με την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα της πληροφορίας.

Σύστημα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία ISO 45001

Το ISO45001 είναι διεθνές πρότυπο για την Διαχείρισης της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας. Ο στόχος του ISO45001 είναι η μείωση των επαγγελματικών τραυματισμών και ασθενειών συμπεριλαμβανομένης της προώθησης και προστασίας της σωματικής και ψυχικής υγείας.

CE πιστοποίηση (Certification)

H πιστοποίηση CE είναι μία υποχρεωτική πιστοποίηση για τα προϊόντα που τίθενται σε κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Ζώνη (Ευropean Economic Area EEA). O κατασκευαστής / παραγωγός δηλώνει πως το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις των εφαρμόσιμων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΚ). Το ίδιο ισχύει και για τα προϊόντα που παρασκευάζονται εκτός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αλλά κυκλοφορούν στην αγορά της.

Σχεδιασμός και εγκατάσταση συστημάτων υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων

Παρακάτω θα βρείτε την πλήρη λίστα με τα συστήματα, τα πρότυπα, και τις πιστοποιήσεις που παρέχουμε

Σύστημα αυτοελέγχου - ΗΑCCP

H ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συστήματος Ανάλυσης Επικινδυνότητας των Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου –HACCP αποτελεί νομοθετική απαίτηση. Με το σύστημα HACCP προβλέπουμε του κινδύνους που μπορούν να αναπτυχθούν σε όλη την τροφική αλυσίδα των τροφίμων. Έτσι μπορούμε να ορίσουμε τα κρίσιμα σημεία που μεγιστοποιείται η πιθανότητα εμφάνισης του κινδύνου και να την ελέγξουμε μέσω του ελέγχου των κρίσιμων σημείων (CCPs/OPRPs).

Σύστημα ασφαλείας στην αλυσίδα των τροφίμων -  ISO 22000

To ISO 22000 αποτελεί ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις παραγωγής, αποθήκευσης, διακίνησης τροφίμων και υλικών συσκευασίας τροφίμων με σκοπό να διασφαλίσουν ότι παρέχουν στους πελάτες τους ασφαλή για κατανάλωση τρόφιμα.

BRC (British Retail Consortium)

To BRC είναι ένα πρότυπο ασφάλειας τροφίμων που αναπτύχθηκε το 1998 από το σύνδεσμο Λιανεμπορίου της Μεγάλης Βρετανίας. Το ΒRC διακρίνεται σε τρείς κατηγορίες: 

1. BRC Global Standard for Food Safety (για παραγωγή προϊόντων).

2. BRC Global Standard for Storage and Distribution (για εταιρείες Logistics).

3. BRC Global Standard for Packaging and Packaging Material (για εταιρείες που ασχολούνται με τις συσκευασίες).

IFS (international Food Standard)

Το πρότυπο IFS αναπτύχθηκε από την ομοσπονδία λιανικού εμπορίου της Γερμανίας (HDE), της Γαλλίας (FCD), αλλά και την αντίστοιχη της Ιταλίας (CONAD). Στόχος του IFS είναι η δημιουργία ενός συστήματος ασφάλειας τροφίμων με ενιαίες διαδικασίες ελέγχου, που χρήζουν αμοιβαίας αποδοχής με σκοπό να δημιουργηθεί ένα σύστημα ποιότητας υψηλής διαφάνειας διεθνώς.

FSSC 22000

To FSSC 22000 αποτελεί ένα διαχειριστικό σύστημα με πολλές ομοιότητες με το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000:2018. Αφορά όλες τις επιχειρήσεις που παράγουν, συσκευάζουν, μεταποιούν και διανέμουν τρόφιμα. Το πρότυπο FSSC 22000 είναι αναγνωρισμένο από τον διεθνή οργανισμό Global Food Safety Initiative-GFSI.

SQF

Το πρότυπο SQF είναι ένα πρότυπο διεθνές αναγνωρισμένο ως ένα αυστηρό αλλά και αξιόπιστο σύστημα για την ασφάλεια και ποιότητα των τροφίμων. Το SQF διακρίνεται για την ευελιξία του, καθώς περιέχει τρία διαφορετικά επίπεδα πιστοποίησης.

Πιστοποίηση KOSHER

H πιστοποίηση KOSHER αφορά τρόφιμα που προορίζονται για την Εβραϊκή διατροφή. Η μεθοδολογία παραγωγής, οι πρώτες ύλες καθώς και η συσκευασία του τρόφιμου, ακολουθεί ειδικούς κανόνες που προέρχονται από την Βίβλο και την Εβραϊκή παράδοση.

Πιστοποίηση HALAL

H πιστοποίηση HALAL αφορά τα προϊόντα τροφίμων τα οποία συμμορφώνονται με τους κανόνες της Ισλαμικής Σαρίας. Απαιτεί εξειδικευμένα συστήματα υγιεινής καθώς και ιχνηλασιμότητα των τροφίμων, που ξεκινάει από το αγροτεμάχιο και καταλήγει στο τραπέζι των καταναλωτών.

GLOBAL G.A.P.

Tο GLOBAL G.A.P. είναι ένα πρόγραμμα αγροτικής διασφάλισης που μεταφράζει τις απαιτήσεις των καταναλωτών σε ορθή γεωργική πρακτική.

ISO 22005:2007

To ISO 22005:2007 αποτελεί ένα διεθνές πρότυπο στο οποίο περιγράφονται οι αρχές και οι απαιτήσεις για τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση ενός συστήματος ιχνηλασιμότητας σε επιχειρήσεις τροφίμων και ζωοτροφών. Αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο, οργάνωσης και διαχείρισης της παραγωγικής διαδικασίας που αυξάνει την αποδοτικότητα και διασφαλίζει την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.

SYNERGY 22000

To πρότυπο SYNERGY 22000 αποτελεί τo σύνολο 2 συμπληρωματικών προτύπων, επιτρέποντας την ανάπτυξη ενός αξιόπιστου Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, συμμορφούμενο με τις απαιτήσεις της Κατευθυντήριας Οδηγίας της GFSI (Global Food Safety Initiative).
envelopephonearrow-down-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram