+30 211 0190 392

Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ - Αναπτυξιακός - LEADER κ.α.

Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ,  Αναπτυξιακός, LEADER, ΠΕΠ, ΟΑΕΔ κλπ.

Η CDC & Associates διαθέτει την εμπειρία σε όλες τις κατηγορίες των επιδοτούμενων επενδυτικών προγραμμάτων όπως προγράμματα ΕΣΠΑ, δράσεις του Αναπτυξιακού Νόμου, προγράμματα Leader, ΠΕΠ, προγράμματα ΟΑΕΔ και λοιπά
προγράμματα.
Επικοινωνία

Η εταιρεία CDC & Associates αναλαμβάνει για εσάς:


 • Αξιολόγηση Επενδύσεων
  H εκτίμηση της «αξίας» μιας επιχειρηματικής ιδέας είναι μια εξαιρετική σύνθετη διαδικασία που εμπεριέχει σημαντικό βαθμό αβεβαιότητας και ρίσκου. Η εταιρείας μας κατανοεί την πολυπλοκότητα του θέματος και το διαχειρίζεται με την απαιτούμενη τεχνογνωσία και επαγγελματισμό

 • Μελέτες Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας
  Είναι γνωστό ότι το ρίσκο είναι αναπόσπαστο στοιχείο του επιχειρείν. Υπάρχουν εργαλεία όμως που εφαρμόζουμε και θέτουν αυτό το ρίσκο σε μετρήσιμες βάσεις και τελικά επιτρέπουν καλύτερο και αποτελεσματικότερο έλεγχο της έκβασης του.

 • Επιχειρηματικά Σχέδια
  Για την επιχειρηματική επιτυχία υπάρχει ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο που χαράσσει τις κατευθυντήριες γραμμές Πρόκειται για το επιχειρηματικό σχέδιο (business plan), ένα άκρως σημαντικό σχέδιο, απαραίτητο για την παρακολούθηση της πορείας κάθε επιχείρησης, τη βελτίωση της απόδοσης και της κερδοφορίας- βιωσιμότητας της.

 • Συμβουλευτική Τραπεζική
  Μέσω της συμβουλευτικής τραπεζικής (δεν θα μπορούσε να λείπει από το portfolio μας) καλύπτουμε όλο το φάσμα των συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα χρηματοδότησης. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες τράπεζες και σας προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη σειρά χρηματοοικονομικών προϊόντων, προκειμένου να καλύψουμε τις ανάγκες της επιχείρησης σας.

Επενδυτικά  - Αναπτυξιακά - Χρηματοδοτικά Προγράμματα:

Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022 - Ελλάδα ισχυρή ανάπτυξη

Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022-ΓενικάΑναπτυξιακός Νόμος 4887/2022 - Αγροδιατροφή - Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων-Αλιεία & Μεταποίηση - Εφοδιαστική ΑλυσίδαΑναπτυξιακός Νόμος 4887/2022- Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων

Εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς - ΕΣΠΑ 2021-2027

Εγκρίθηκε από την ΕΕ το μεγαλύτερο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», ύψους 4,16 δισ. Ευρώ (24/6/2022)

LEADER

ΟΑΕΔ

Χρηματοδοτικά Εργαλεία - Πρόγραμμα μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων

envelopephone
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram