+30 211 0190 392

Σχεδιασμός Και Εγκατάσταση Συστημάτων Υγιεινής Και Ασφάλειας Τροφίμων

Παρακάτω θα βρείτε την πλήρη λίστα με τα συστήματα, τα πρότυπα, και τις πιστοποιήσεις που παρέχουμε.

Σύστημα Αυτοελέγχου - ΗΑCCP

H ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συστήματος Ανάλυσης Επικινδυνότητας των Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου –HACCP αποτελεί νομοθετική απαίτηση. Με το σύστημα HACCP προβλέπουμε του κινδύνους που μπορούν να αναπτυχθούν σε όλη την τροφική αλυσίδα των τροφίμων. Έτσι μπορούμε να ορίσουμε τα κρίσιμα σημεία που μεγιστοποιείται η πιθανότητα εμφάνισης του κινδύνου και να την ελέγξουμε μέσω του ελέγχου των κρίσιμων σημείων (CCPs/OPRPs).

Σύστημα Ασφαλείας Στην Αλυσίδα Των Τροφίμων - ISO 22000

To ISO 22000 αποτελεί ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις παραγωγής, αποθήκευσης, διακίνησης τροφίμων και υλικών συσκευασίας τροφίμων με σκοπό να διασφαλίσουν ότι παρέχουν στους πελάτες τους ασφαλή για κατανάλωση τρόφιμα.

BRC (British Retail Consortium)

To BRC είναι ένα πρότυπο ασφάλειας τροφίμων που αναπτύχθηκε το 1998 από το σύνδεσμο Λιανεμπορίου της Μεγάλης Βρετανίας. Το ΒRC διακρίνεται σε τρείς κατηγορίες:

1. BRC Global Standard for Food Safety (για παραγωγή προϊόντων).
2. BRC Global Standard for Storage and Distribution (για εταιρείες Logistics).
3. BRC Global Standard for Packaging and Packaging Material (για εταιρείες που ασχολούνται με τις συσκευασίες).

IFS (International Food Standard)

Το πρότυπο IFS αναπτύχθηκε από την ομοσπονδία λιανικού εμπορίου της Γερμανίας (HDE), της Γαλλίας (FCD), αλλά και την αντίστοιχη της Ιταλίας (CONAD). Στόχος του IFS είναι η δημιουργία ενός συστήματος ασφάλειας τροφίμων με ενιαίες διαδικασίες ελέγχου, που χρήζουν αμοιβαίας αποδοχής με σκοπό να δημιουργηθεί ένα σύστημα ποιότητας υψηλής διαφάνειας διεθνώς.

FSSC 22000

To FSSC 22000 αποτελεί ένα διαχειριστικό σύστημα με πολλές ομοιότητες με το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000:2018. Αφορά όλες τις επιχειρήσεις που παράγουν, συσκευάζουν, μεταποιούν και διανέμουν τρόφιμα. Το πρότυπο FSSC 22000 είναι αναγνωρισμένο από τον διεθνή οργανισμό Global Food Safety Initiative-GFSI.

SQF

Το πρότυπο SQF είναι ένα πρότυπο διεθνές αναγνωρισμένο ως ένα αυστηρό αλλά και αξιόπιστο σύστημα για την ασφάλεια και ποιότητα των τροφίμων. Το SQF διακρίνεται για την ευελιξία του, καθώς περιέχει τρία διαφορετικά επίπεδα πιστοποίησης.

Πιστοποίηση KOSHER

H πιστοποίηση KOSHER αφορά τρόφιμα που προορίζονται για την Εβραϊκή διατροφή. Η μεθοδολογία παραγωγής, οι πρώτες ύλες καθώς και η συσκευασία του τρόφιμου, ακολουθεί ειδικούς κανόνες που προέρχονται από την Βίβλο και την Εβραϊκή παράδοση.

Πιστοποίηση HALAL

H πιστοποίηση HALAL αφορά τα προϊόντα τροφίμων τα οποία συμμορφώνονται με τους κανόνες της Ισλαμικής Σαρίας. Απαιτεί εξειδικευμένα συστήματα υγιεινής καθώς και ιχνηλασιμότητα των τροφίμων, που ξεκινάει από το αγροτεμάχιο και καταλήγει στο τραπέζι των καταναλωτών.

GLOBAL G.A.P.

Tο GLOBAL G.A.P. είναι ένα πρόγραμμα αγροτικής διασφάλισης που μεταφράζει τις απαιτήσεις των καταναλωτών σε ορθή γεωργική πρακτική.

ISO 22005:2007

To ISO 22005:2007 αποτελεί ένα διεθνές πρότυπο στο οποίο περιγράφονται οι αρχές και οι απαιτήσεις για τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση ενός συστήματος ιχνηλασιμότητας σε επιχειρήσεις τροφίμων και ζωοτροφών. Αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο, οργάνωσης και διαχείρισης της παραγωγικής διαδικασίας που αυξάνει την αποδοτικότητα και διασφαλίζει την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.

SYNERGY 22000

To πρότυπο SYNERGY 22000 αποτελεί τo σύνολο 2 συμπληρωματικών προτύπων, επιτρέποντας την ανάπτυξη ενός αξιόπιστου Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, συμμορφούμενο με τις απαιτήσεις της Κατευθυντήριας Οδηγίας της GFSI (Global Food Safety Initiative).
envelopephone
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram